upload max filesize
Please input a file for uploadมาอีกแล้ว ปัญหาแปลก ๆ , ปัญหานี้เกิดขึ้นจากที่ผมพยายามอัพโหลดไฟล์ขนาด 23 เมก ผ่านทาง Media Manager ครับ แล้วอยู่ดี ๆ มันก็ขึ้นว่า Please input a file for upload พร้อมแถบเหลืองอ๋อย และก็อัพโหลดไม่สำเร็จเสียด้วย
อ่านเพิ่มเติม...