template joomla
Invalid Tokenปัญหานี้ หากใครใช้ Joomla แบบทั่ว ๆ ไปก็คงไม่พบเจอกันหรอกครับ แต่มักจะพบเจอกับผู้ที่ใช้ Template Joomla แบบพิเศษ นั่นคือ อาจจะเป็น Template ที่เขาขายกัน หรืออาจจะไม่ขาย แต่มีการออกแบบนอกกรอบ นอก Core ของ Joomla เอง ซึ่งจะมีผลทำให้เมื่อเรียกใช้งานคอมโพเน้นท์หรือโมดูลบางตัว มันจะไม่ไปเรียกจาก Core ของ Joomla ที่มีอยู่แล้วโดยตรง
อ่านเพิ่มเติม...  
Template Managerการจัดการเทมเพลต หรือ Template Manager ก็จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Extension แต่เทมเพลตเองเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้หน้าเว็บไซต์ของเราดูสวยงาม แปลกตา หรือ มีตำแหน่งในการจัดวาง Module ต่าง ๆ ได้มากหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเทมเพลต แต่บทความนี้ไม่ได้สอนการสร้างเทมเพลต แต่จะสอนให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการ และการแก้ไขเทมเพลตเบื้องต้น
อ่านเพิ่มเติม...