private message
Private Messageอาจจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่มองข้าม การส่งข้อความส่วนตัวไปยังสมาชิกผ่าน Backend ที่ผมเองไม่ค่อยจะได้ใช้เหมือนกัน แต่ก็เผื่อไว้ว่ามีบางคนอาจจะยังใช้อยู่ แต่ แน่นอนสิ มีคนไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้อย่างไร เพราะมันไม่สามารถเลือกสมาชิกที่จะส่งได้ วิธีแก้อย่างไร เราไปดูกัน
อ่านเพิ่มเติม...