linux
ป้องกัน Directory administrator แน่นอนว่าเมื่อมีเว็บใดใช้ Joomla แล้วก็ย่อมเป็นที่รู้กันว่า ไดเร็คทอรี่ที่โดนมุ่งหมายกันก็คือ /administrator แล้วเราจะปกป้องมันอย่างไรล่ะครับไม่ให้ใครเข้ามาเจอได้ง่าย ๆ , มีหลายเทคนิคเช่น การใช้ปลั๊กอินเปลี่ยน URL ของไดเร็คทอรี่ administrator , การลบไดเร็คทอรี่ออกชั่วคราว หรือการป้องกันไดเร็คทอรี่อีกชั้นด้วยการตั้งรหัสผ่าน , สำหรับตอนนี้ เราจะลองใช้วิธีการตั้งรหัสผ่านกันครับ
อ่านเพิ่มเติม...