host เก่า
ติดตั้ง Joomla ใหม่ ให้เหมือนเก่า บางครั้ง เราก็ไม่สามารถที่จะอัพโหลด Joomla ได้ตามปกติ โดยเฉพาะกับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (ไฟล์ .sql มีขนาดใญ่) เกินว่าที่ทางโฮสได้กำหนดไว้ , ทางเลือกก็อาจจะมีการแบ่งย่อยออกเป็นหลายตาราง รวมถึงการบีบอัดไฟล์ ให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่วิธีที่ผิดแต่อย่างใด แต่สำหรับวีที่ผมจะนำเสนอนี้ เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ Joomla คุณกลับมาเหมือนเก่า รวมถึงไม่ติดปัญหาเรื่องไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินที่จะ Import ได้
อ่านเพิ่มเติม...