clear cache
Cache JoomlaCache (แคช) เป็นวิธีการหนึ่งที่ Joomla ได้นำมาให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงบทความและหน้าเพจต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้งานเองสามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บ Cache ได้ หรือ เลือกที่จะไม่ใช้ Cache ก็ได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะไปจัดการมัน เราลองมาดูกันดีกว่าว่า Cache คืออะไร
อ่านเพิ่มเติม...