แบ่งประเภท
Section Categoryในการเริ่มต้นจะสร้างบทความนั้น เราจะต้องมีการแบ่งหมวดหมู่ และประเภทกันก่อน เพื่อแบ่งแยกบทความออกจากกัน และเพื่อสะดวกต่อการค้นหา การเข้าถึงบทความของผู้ใช้งาน สำหรับผู้เริ่มต้นนั้น จะค่อนข้างสับสนไม่น้อยสำหรับการสร้างอะไรต่อมิอะไรซ้อนกันเยอะแยะ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันครับ
อ่านเพิ่มเติม...