เทมเพลตจูมล่า
Template Managerการจัดการเทมเพลต หรือ Template Manager ก็จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Extension แต่เทมเพลตเองเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้หน้าเว็บไซต์ของเราดูสวยงาม แปลกตา หรือ มีตำแหน่งในการจัดวาง Module ต่าง ๆ ได้มากหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเทมเพลต แต่บทความนี้ไม่ได้สอนการสร้างเทมเพลต แต่จะสอนให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการ และการแก้ไขเทมเพลตเบื้องต้น
อ่านเพิ่มเติม...