ส่งอีเมล
Mass Mail JoomlaMass Mail คือเครื่องมือสำหรับส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานที่มีอยู่ในระบบ Joomla แบบเป็นกลุ่ม ซึ่งเหมาะสำหรับการส่งข่าวสารไปยังสมาชิกทีละหลายคน สมาชิกคนใดที่อยู่ในกลุ่มเหล่านั้น ก็จะได้รับอีเมลพร้อมกันทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกได้ดีระดับหนึ่งทีเดียว
อ่านเพิ่มเติม...  
CCNews Letter ส่งอีเมลถึงสมาชิก คอมโพเน้นท์สำหรับส่งอีเมลข่าวสารให้สำหรับสมาชิก สำหรับ CCNewsLetter จะมาพร้อมกับโมดูลอีก 1 ตัว สำหรับแสดงผลการใช้งาน , สามารถสร้างเป็นบทความ เทมเพลตเพื่อการส่งครั้งต่อไป มีประโยชน์สำหรับผู้ดูแลที่ต้องการส่งข่าวสารให้สมาชิกทราบพร้อม ๆ กัน
อ่านเพิ่มเติม...