มีหลายเว็บในเครื่องเดียว
Virtual Host Apacheจากบทความที่ได้ติดตั้งและใช้งานโปรแกรม AppServ ไป ซึ่งภายในโปรแกรมนั้นก็มีโปรแกรมจำลอง Web Server บรรจุอยู่ โดยใช้ Apache ซึ่งปกติแล้วจะเรียกใช้งานผ่านทาง Web Browser ได้เพียงแค่ localhost เท่านั้น แต่จากนี้เราจะเรียกใช้งานโดยใช้ URL แบบโดเมนเนมเต็ม ๆ กัน
อ่านเพิ่มเติม...